1. Giỏ hàng

2. Thông tin Vận Chuyển

3. Thông tin giao hàng

4. Thanh toán

5. Chứng nhận

sản phẩm
Giá
Thuế
Số lượng
TOÀN BỘ
Xóa bỏ
 • Sữa chua nếp cẩm (Hộp 12 lọ) Sữa chua nếp cẩm (Hộp 12 lọ)
  Giá 100,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 100,000đ
 • Chân gà gâm xả tắc Chân gà gâm xả tắc
  Giá 100,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 100,000đ
 • NỤ ĐUỔI MUỖI NỤ ĐUỔI MUỖI
  Giá 55,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 55,000đ
 • Set 3 Ống/CỐC CẮM ĐỰNG ĐỒ đa năng Set 3 Ống/CỐC CẮM ĐỰNG ĐỒ đa năng
  Giá 55,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 55,000đ
 • SET 100 TÚI BỌC THỰC PHẨM SET 100 TÚI BỌC THỰC PHẨM
  Giá 49,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 49,000đ
 • Sữa chua nếp cẩm (Hộp 12 lọ) Sữa chua nếp cẩm (Hộp 12 lọ)
  Giá 100,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 100,000đ
 • Sữa tươi thanh trùng không đường An Sinh (chai 950ml) Sữa tươi thanh trùng không đường An Sinh (chai 950ml)
  Giá 40,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 40,000đ
 • Hạt giống dưa chuột dưa leo baby gói 10 Hạt Hạt giống dưa chuột dưa leo baby gói 10 Hạt
  Giá 15,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 15,000đ
 • Rượu Vương tửu Đông Triều Rượu Vương tửu Đông Triều
  Giá
  Thuế
  TOÀN BỘ
 • Rượu Vương tửu Đông Triều Rượu Vương tửu Đông Triều
  Giá
  Thuế
  TOÀN BỘ
 • BA CHỈ HEO NGA BA CHỈ HEO NGA
  Giá
  Thuế
  TOÀN BỘ
 • Củ Đậu Đông Triều Củ Đậu Đông Triều
  Giá 5,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 5,000đ
 • Sữa chua dẻo nha đam Sữa chua dẻo nha đam
  Giá 12,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 12,000đ
 • Na dai Đông Triều Na dai Đông Triều - VietGAP-Loại1
  Giá 48,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 192,000đ
 • Na dai Đông Triều Na dai Đông Triều - VietGAP-Loại1
  Giá 48,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 816,000đ
 • Na dai Đông Triều Na dai Đông Triều - OCOP-Loại1
  Giá 48,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 48,000đ
 • Na dai Đông Triều Na dai Đông Triều - VietGAP-Loại2
  Giá 38,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 114,000đ
 • Dưa chuột Dưa chuột
  Giá 11,500đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 34,500đ
 • Na dai Đông Triều Na dai Đông Triều - VietGAP-Loại1
  Giá 42,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 84,000đ
 • Na dai Đông Triều Na dai Đông Triều - VietGAP-Loại1
  Giá 42,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 420,000đ
 • Na bở Đông Triều Na bở Đông Triều
  Giá 40,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 80,000đ
 • Na dai Đông Triều Na dai Đông Triều - VietGAP-Loại1
  Giá 42,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 42,000đ
 • Sữa tươi thanh trùng 900ml Sữa tươi thanh trùng 900ml
  Giá 12,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 24,000đ
 • Na dai Đông Triều Na dai Đông Triều - VietGAP-Loại1
  Giá 42,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 210,000đ
 • Na dai Đông Triều Na dai Đông Triều - VietGAP-Loại1
  Giá 42,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 168,000đ
 • Na dai Đông Triều Na dai Đông Triều - VietGAP-Loại1
  Giá 42,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 126,000đ
 • Na dai Đông Triều Na dai Đông Triều - VietGAP-Loại1
  Giá 42,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 420,000đ
 • Na dai Đông Triều Na dai Đông Triều - VietGAP-Loại1
  Giá 42,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 42,000đ
 • Na dai Đông Triều Na dai Đông Triều - VietGAP-Loại1
  Giá 42,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 42,000đ
 • Na dai Đông Triều Na dai Đông Triều - OCOP-Loại2
  Giá 22,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 66,000đ
 • Na dai Đông Triều Na dai Đông Triều - VietGAP-Loại1
  Giá 42,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 210,000đ
 • Na dai Đông Triều Na dai Đông Triều - VietGAP-Loại2
  Giá 22,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 110,000đ
 • Na dai Đông Triều Na dai Đông Triều - VietGAP-Loại1
  Giá 42,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 210,000đ
 • KHOANH GIÒ NGA SẴN KHO KHOANH GIÒ NGA SẴN KHO
  Giá
  Thuế
  TOÀN BỘ
 • Na dai Đông Triều Na dai Đông Triều - VietGAP-Loại1
  Giá 42,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 42,000đ
 • Na dai Đông Triều Na dai Đông Triều - VietGAP-Loại1
  Giá 42,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 42,000đ
 • Na dai Đông Triều Na dai Đông Triều - VietGAP-Loại1
  Giá 42,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 84,000đ
 • Na dai Đông Triều Na dai Đông Triều - VietGAP-Loại1
  Giá 42,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 420,000đ
 • Na dai Đông Triều Na dai Đông Triều - VietGAP-Loại1
  Giá 42,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 84,000đ
 • Na dai Đông Triều Na dai Đông Triều - VietGAP-Loại2
  Giá 22,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 44,000đ
 • Na dai Đông Triều Na dai Đông Triều - VietGAP-Loại2
  Giá 22,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 220,000đ
 • Na dai Đông Triều Na dai Đông Triều - VietGAP-Loại2
  Giá 22,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 66,000đ
 • Na dai Đông Triều Na dai Đông Triều - VietGAP-Loại1
  Giá 42,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 210,000đ
Tổng tiền 5,201,500đ