1. Giỏ hàng

2. Thông tin Vận Chuyển

3. Thông tin giao hàng

4. Thanh toán

5. Chứng nhận

sản phẩm
Giá
Thuế
Số lượng
TOÀN BỘ
Xóa bỏ
 • Sữa chua nếp cẩm (Hộp 12 lọ) Sữa chua nếp cẩm (Hộp 12 lọ)
  Giá 100,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 100,000đ
 • Chân gà gâm xả tắc Chân gà gâm xả tắc
  Giá 100,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 100,000đ
 • NỤ ĐUỔI MUỖI NỤ ĐUỔI MUỖI
  Giá 55,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 55,000đ
 • Set 3 Ống/CỐC CẮM ĐỰNG ĐỒ đa năng Set 3 Ống/CỐC CẮM ĐỰNG ĐỒ đa năng
  Giá 55,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 55,000đ
 • SET 100 TÚI BỌC THỰC PHẨM SET 100 TÚI BỌC THỰC PHẨM
  Giá 49,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 49,000đ
 • Sữa chua nếp cẩm (Hộp 12 lọ) Sữa chua nếp cẩm (Hộp 12 lọ)
  Giá 100,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 100,000đ
 • Sữa tươi thanh trùng không đường An Sinh (chai 950ml) Sữa tươi thanh trùng không đường An Sinh (chai 950ml)
  Giá 40,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 40,000đ
 • Hạt giống dưa chuột dưa leo baby gói 10 Hạt Hạt giống dưa chuột dưa leo baby gói 10 Hạt
  Giá 15,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 15,000đ
 • Rượu Vương tửu Đông Triều Rượu Vương tửu Đông Triều
  Giá
  Thuế
  TOÀN BỘ
 • Rượu Vương tửu Đông Triều Rượu Vương tửu Đông Triều
  Giá
  Thuế
  TOÀN BỘ
 • BA CHỈ HEO NGA BA CHỈ HEO NGA
  Giá
  Thuế
  TOÀN BỘ
 • Củ Đậu Đông Triều Củ Đậu Đông Triều
  Giá 5,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 5,000đ
 • Sữa chua dẻo nha đam Sữa chua dẻo nha đam
  Giá 12,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 12,000đ
 • Na dai Đông Triều Na dai Đông Triều - VietGAP-Loại1
  Giá 48,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 192,000đ
 • Na dai Đông Triều Na dai Đông Triều - VietGAP-Loại1
  Giá 48,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 816,000đ
 • Sữa tươi thanh trùng 900ml Sữa tươi thanh trùng 900ml
  Giá 12,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 24,000đ
 • Na dai Đông Triều Na dai Đông Triều - VietGAP-Loại1
  Giá 42,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 210,000đ
 • Na dai Đông Triều Na dai Đông Triều - VietGAP-Loại1
  Giá 42,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 168,000đ
 • Na dai Đông Triều Na dai Đông Triều - VietGAP-Loại1
  Giá 42,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 126,000đ
 • Na dai Đông Triều Na dai Đông Triều - VietGAP-Loại1
  Giá 42,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 420,000đ
 • Na dai Đông Triều Na dai Đông Triều - VietGAP-Loại1
  Giá 42,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 42,000đ
 • Na dai Đông Triều Na dai Đông Triều - OCOP-Loại2
  Giá 22,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 66,000đ
 • Na dai Đông Triều Na dai Đông Triều - VietGAP-Loại1
  Giá 42,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 210,000đ
 • Na dai Đông Triều Na dai Đông Triều - VietGAP-Loại2
  Giá 22,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 110,000đ
 • Na dai Đông Triều Na dai Đông Triều - VietGAP-Loại1
  Giá 42,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 210,000đ
 • KHOANH GIÒ NGA SẴN KHO KHOANH GIÒ NGA SẴN KHO
  Giá
  Thuế
  TOÀN BỘ
 • Na dai Đông Triều Na dai Đông Triều - VietGAP-Loại1
  Giá 42,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 42,000đ
 • Na dai Đông Triều Na dai Đông Triều - VietGAP-Loại1
  Giá 42,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 42,000đ
 • Na dai Đông Triều Na dai Đông Triều - VietGAP-Loại1
  Giá 42,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 84,000đ
 • Na dai Đông Triều Na dai Đông Triều - VietGAP-Loại1
  Giá 42,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 420,000đ
 • Na dai Đông Triều Na dai Đông Triều - VietGAP-Loại1
  Giá 42,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 84,000đ
 • Na dai Đông Triều Na dai Đông Triều - VietGAP-Loại2
  Giá 22,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 44,000đ
 • Na dai Đông Triều Na dai Đông Triều - VietGAP-Loại2
  Giá 22,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 220,000đ
 • Na dai Đông Triều Na dai Đông Triều - VietGAP-Loại2
  Giá 22,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 66,000đ
 • Na dai Đông Triều Na dai Đông Triều - VietGAP-Loại1
  Giá 42,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 210,000đ
 • Na dai Đông Triều Na dai Đông Triều - VietGAP-Loại1
  Giá 42,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 126,000đ
 • Na dai Đông Triều Na dai Đông Triều - VietGAP-Loại1
  Giá 42,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 42,000đ
 • Na dai Đông Triều Na dai Đông Triều - VietGAP-Loại2
  Giá 22,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 22,000đ
 • Na dai Đông Triều Na dai Đông Triều - VietGAP-Loại2
  Giá 22,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 220,000đ
 • Na dai Đông Triều Na dai Đông Triều - VietGAP-Loại1
  Giá 42,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 420,000đ
 • Na dai Đông Triều Na dai Đông Triều - VietGAP-Loại1
  Giá 42,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 126,000đ
 • Na dai Đông Triều Na dai Đông Triều - VietGAP-Loại1
  Giá 42,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 210,000đ
 • Na dai Đông Triều Na dai Đông Triều - VietGAP-Loại1
  Giá 42,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 4,200,000đ
 • Na dai Đông Triều Na dai Đông Triều - VietGAP-Loại2
  Giá 22,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 110,000đ
 • Cam canh Đông Triều Cam canh Đông Triều - VietGAP
  Giá -5,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ -5,000đ
 • Trứng gà sạch Đông Triều Trứng gà sạch Đông Triều
  Giá
  Thuế
  TOÀN BỘ
 • Na dai Đông Triều Na dai Đông Triều - VietGAP-Loại1
  Giá 42,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 84,000đ
 • Na dai Đông Triều Na dai Đông Triều - VietGAP-Loại1
  Giá 42,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 210,000đ
 • Na dai Đông Triều Na dai Đông Triều - VietGAP-Loại2
  Giá 22,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 110,000đ
 • Na dai Đông Triều Na dai Đông Triều - VietGAP-Loại1
  Giá 42,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 42,000đ
 • Na dai Đông Triều Na dai Đông Triều - VietGAP-Loại1
  Giá 42,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 420,000đ
 • Na dai Đông Triều Na dai Đông Triều - VietGAP-Loại2
  Giá 22,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 66,000đ
 • Na dai Đông Triều Na dai Đông Triều - VietGAP-Loại1
  Giá 42,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 84,000đ
 • Na dai Đông Triều Na dai Đông Triều - VietGAP-Loại1
  Giá 42,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 42,000đ
 • CÁ NGẦN CẤP ĐÔNG SÔNG CẦM CÁ NGẦN CẤP ĐÔNG SÔNG CẦM - VSATTP
  Giá 340,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 340,000đ
 • Na dai Đông Triều Na dai Đông Triều - VietGAP-Loại1
  Giá 42,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 42,000đ
 • Na dai Đông Triều Na dai Đông Triều - VietGAP-Loại2
  Giá 22,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 110,000đ
 • Nhãn Đông Triều Nhãn Đông Triều
  Giá 19,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 57,000đ
 • Na dai Đông Triều Na dai Đông Triều - VietGAP-Loại2
  Giá 22,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 110,000đ
 • Nhãn Đông Triều Nhãn Đông Triều
  Giá 19,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 38,000đ
 • Trứng gà sạch Đông Triều Trứng gà sạch Đông Triều
  Giá
  Thuế
  TOÀN BỘ
 • Na dai Đông Triều Na dai Đông Triều - VietGAP-Loại1
  Giá 42,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 210,000đ
 • Na dai Đông Triều Na dai Đông Triều - VietGAP-Loại1
  Giá 42,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 210,000đ
 • Na dai Đông Triều Na dai Đông Triều - VietGAP-Loại1
  Giá 40,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 200,000đ
 • Na dai Đông Triều Na dai Đông Triều - OCOP-Loại1
  Giá 40,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 120,000đ
 • Na dai Đông Triều Na dai Đông Triều - VietGAP-Loại2
  Giá 20,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 100,000đ
 • Na dai Đông Triều Na dai Đông Triều - VietGAP-Loại1
  Giá 40,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 120,000đ
 • Na dai Đông Triều Na dai Đông Triều - OCOP-Loại1
  Giá 40,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 80,000đ
 • Na dai Đông Triều Na dai Đông Triều - VietGAP-Loại1
  Giá 40,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 40,000đ
 • Na dai Đông Triều Na dai Đông Triều - VietGAP-Loại1
  Giá 40,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 400,000đ
 • Na dai Đông Triều Na dai Đông Triều - VietGAP-Loại1
  Giá 40,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 160,000đ
 • Na dai Đông Triều Na dai Đông Triều - VietGAP-Loại1
  Giá 40,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 120,000đ
 • Na dai Đông Triều Na dai Đông Triều - VietGAP-Loại2
  Giá 20,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 60,000đ
 • Na dai Đông Triều Na dai Đông Triều - VietGAP-Loại1
  Giá 40,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 160,000đ
 • Na dai Đông Triều Na dai Đông Triều - VietGAP-Loại1
  Giá 40,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 120,000đ
 • Na dai Đông Triều Na dai Đông Triều - VietGAP-Loại2
  Giá 20,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 100,000đ
 • Na dai Đông Triều Na dai Đông Triều - VietGAP-Loại1
  Giá 40,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 40,000đ
 • Na dai Đông Triều Na dai Đông Triều - VietGAP-Loại1
  Giá 40,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 440,000đ
 • Na dai Đông Triều Na dai Đông Triều - VietGAP-Loại1
  Giá 40,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 120,000đ
 • Na dai Đông Triều Na dai Đông Triều - VietGAP-Loại2
  Giá 20,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 140,000đ
 • Na dai Đông Triều Na dai Đông Triều - VietGAP-Loại1
  Giá 40,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 200,000đ
 • Na dai Đông Triều Na dai Đông Triều - VietGAP-Loại1
  Giá 40,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 200,000đ
 • Na dai Đông Triều Na dai Đông Triều - VietGAP-Loại1
  Giá 40,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 80,000đ
 • Trứng gà sạch Đông Triều Trứng gà sạch Đông Triều
  Giá
  Thuế
  TOÀN BỘ
 • Na dai Đông Triều Na dai Đông Triều - OCOP-LoạiVIP
  Giá 55,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 110,000đ
 • Củ Đậu Đông Triều Củ Đậu Đông Triều
  Giá 5,500đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 55,000đ
 • Nhãn Đông Triều Nhãn Đông Triều
  Giá 10,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 20,000đ
 • Sữa chua nếp cẩm (Hộp 12 lọ) Sữa chua nếp cẩm (Hộp 12 lọ)
  Giá 100,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 100,000đ
 • Bánh sữa trà xanh Bánh sữa trà xanh - 4sao
  Giá
  Thuế
  TOÀN BỘ
 • Hạt điều mật ong xuất khẩu (thanh lý) Hạt điều mật ong xuất khẩu (thanh lý)
  Giá 50,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 1,000,000đ
 • Combo 3kg Na bở Đông Triều Combo 3kg Na bở Đông Triều
  Giá 199,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 199,000đ
 • Combo 3kg Na bở Đông Triều Combo 3kg Na bở Đông Triều
  Giá 199,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 199,000đ
 • Na Đông Triều Na Đông Triều - VietGAP-Loại1-Nadai
  Giá 40,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 80,000đ
 • Combo 3kg Na bở Đông Triều Combo 3kg Na bở Đông Triều
  Giá 199,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 199,000đ
 • Na Đông Triều Na Đông Triều - VietGAP-Loại2-Nabở
  Giá 45,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 45,000đ
 • Dưa Lê Kim Hoàng Hậu Dưa Lê Kim Hoàng Hậu
  Giá 45,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 90,000đ
 • Na bở Đông Triều Na bở Đông Triều
  Giá 85,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 170,000đ
 • Chân gà ngâm sả tắc KAMI Chân gà ngâm sả tắc KAMI
  Giá 80,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 80,000đ
 • Mướp đắng Mướp đắng
  Giá 15,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 15,000đ
 • Sữa chua dẻo 120g – Siro Hoa Quả Sữa chua dẻo 120g – Siro Hoa Quả
  Giá 12,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 12,000đ
 • Trà xạ đen Trà xạ đen
  Giá 80,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 80,000đ
 • Na bở Đông Triều Na bở Đông Triều
  Giá 85,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 85,000đ
 • Na dai Đông Triều Na dai Đông Triều - VietGAP-Loại1
  Giá 40,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 40,000đ
 • Cam canh Đông Triều Cam canh Đông Triều - VietGAP
  Giá -5,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ -5,000đ
 • Na bở Đông Triều Na bở Đông Triều
  Giá 85,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 85,000đ
 • Na dai Đông Triều Na dai Đông Triều - VietGAP-Loại1
  Giá 40,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 40,000đ
 • Sữa chua lắc 350ml Sữa chua lắc 350ml
  Giá 20,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 20,000đ
 • Sữa chua lắc 350ml Sữa chua lắc 350ml
  Giá 20,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 20,000đ
 • Quất Mini Quất Mini
  Giá 89,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 89,000đ
 • Quất Mini Quất Mini
  Giá 89,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 89,000đ
 • Sữa chua dẻo nha đam Sữa chua dẻo nha đam
  Giá 12,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 12,000đ
 • Trà xạ đen Trà xạ đen
  Giá 80,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 160,000đ
 • Sữa tươi thanh trùng có đường An Sinh (chai 950ml) Sữa tươi thanh trùng có đường An Sinh (chai 950ml)
  Giá 40,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 120,000đ
 • Bộ nồi 5 đáy Sunhouse Sh 781 Bộ nồi 5 đáy Sunhouse Sh 781
  Giá 539,000đ
  Thuế
  TOÀN BỘ 539,000đ
Tổng tiền 18,731,000đ