Tổ hợp tác Bưởi Việt Dân

Tổ hợp tác Bưởi Việt Dân

Thôn Đồng Ý, xã Việt Dân, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

Sản phẩm nổi bật

Sản phẩm mới về

25,000đ 20,000đ

Bưởi Việt Dân