Hợp tác xã Sản xuất thương mại và dịch vụ Đông Mai

Hợp tác xã Sản xuất thương mại và dịch vụ Đông Mai

Thôn Đông Mai, Xã Nguyễn Huệ, Thị Xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh