Công ty cổ phần sữa Đông Triều

Công ty cổ phần sữa Đông Triều

Thôn Trại Thông, xã Bình Khê, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh