Hành thái lát sấy khô

(0 Nhận xét)


Giá:
50,000đ /Hộp 250g

Số lượng:
(51 có sẵn)

Tổng giá:
Chia sẻ:
Được bán bởi
Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp chất lượng cao Hoa Phong
Khu Đoàn Xá 1, phường Hồng Phong, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
(0 Phản hồi khách hàng)