Gạo tẻ Bắc Thơm

(0 Nhận xét)


Giá:
40,000đ - 160,000đ /Túi 10 Kg
Giảm giá:
35,000đ - 155,000đ /Túi 10 Kg

Chứng nhận:
Số lượng:
(10 có sẵn)

Tổng giá:
Chia sẻ:
Được bán bởi
Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp chất lượng cao Hoa Phong
Khu Đoàn Xá 1, phường Hồng Phong, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
(0 Phản hồi khách hàng)
Không có đánh giá cho sản phẩm này !

Những sảm phẩm tương tự