Hành khô

(0 reviews)


Price:
25,000đ /Túi 500g
Giảm giá:
20,000đ /Túi 500g

Chứng nhận:
Quantity:
(10 có sẵn)

Tổng:
Share:
Sold by
Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp chất lượng cao Hoa Phong
Khu Đoàn Xá 1, phường Hồng Phong, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
(0 Khách hàng nhận xét)
Chưa có nhận xét nào cho sản phẩm này.

Related products